Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 51/2018, Wtorek 20 lutego 2018 r., Leona i Ludomiła
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie lokalu użytkowego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ul. Kazimierza Wielkiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Wodna 11, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 1U, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 18, na działce nr 726 o pow. 0,0140 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00054252/4, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 782 t.j.) upływa w dniu 18.07.2016 r.