Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży bezprzetargowej, ul. Paderewskiego, Hoża (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/0054679/3, w skład której wchodzą działki nr 864/11 o powierzchni 0,173 ha i nr 883/10 o powierzchni 0,0008 ha, obie położone w obrębie 202 m. Przemyśla, przy ul. Ignacego Paderewskiego i ul. Hożej, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 18.07.2016 r.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium