Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Region
[Wykazy] gruntów do sprzedaży (Duńkowice, Korczowa, Ostrów)
Urząd Gminy Radymno
Wójt Gminy Radymno informuje,

że zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Radymno ul. Lwowska 38 tel. /fax/ 16 6282419 i zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Radymno na stronie www.ugradymno.ires.pl wykazy gruntów do sprzedaży działka nr 37/39 o pow 0,12 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i  gospodarczym położona w miejscowości Sośnica-Brzeg, działka nr 698/16 o pow. 0,02ha, działka nr 698/19 o pow. 0,20 ha, działka nr 698/21 o pow. 3,15 ha obręb Duńkowice i wykazy gruntów do dzierżawy położone w miejscowości Korczowa, Ostrów .