Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Przemyśl
[I licytacja] nieruchomości gruntowej, ul. Batorego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Kancelaria Komornicza w Przemyślu zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 112 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A


Nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2909 ha składającej się z działek o numerze 451/6, 636/1, 451/8 położonej w Przemyślu przy ul. Batorego 22 nr KW PR1P/00091382/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.488.168,00 zł.
Cena wywołania w I licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwota: 2.616.126,00 zł. Rękojmia 348.816,80 zł.