Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości (Bolestraszyce)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że:  dnia 23.06.2016 r. w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

godz. 09.00 działka nr 1316/116 o pow. 1,1600 ha, zabudowana
Suma oszacowania 167 599,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania i wynosi 111 732,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 16 759,90 zł.

godz. 09.10 działka nr 1316/203 o pow. 1,5700 ha, grunty orne
Suma oszacowania 32 431,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 620,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 3 243,10 zł.

godz. 09.20 działka nr 1316/251 o pow. 0,8400 ha, grunty orne
Suma oszacowania 17 352,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 568,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1 735,20 zł.

godz. 09.30 działka nr 1316/401 o powierzchni 0,0200 ha, grunty orne.
Suma oszacowania 398,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 265,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 39,80 zł.

Nieruchomości położone są w Bolestraszycach, gmina Żurawica dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00005575/6.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 14 10204274 2396 0000 2093 1012.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.