Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej, ul. Grunwaldzka (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 1682 o powierzchni 0,0811 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00015250/5, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 13.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upływa w dniu 06 lipca 2016 r.