Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] o sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych (Nehrybka)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski, działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 22 czerwca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl będzie wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży:

- w drodze przetargu
położonych we wsi Nehrybka gm. Przemyśl, stanowiacych własność Skarbu Panstwa, nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 481 o pow. 0,2973 ha i nr 484/1 o pow. 0,29 ha, obj. KW nr PR1P/00069913/4.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Mieniem Powiatu, Przemyśl, pl. Dominikański 3, pok. 86 lub pok. 89, II piętro lub pod nr tel. 678-50-54 wew. 286 lub wew. 289 w godz. od 8 do 15.