Życie Podkarpackie nr 42/2017 Życie Podkarpackie nr 42/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 297/2017, Wtorek 24 października 2017 r., Rafała i Marcina
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] o sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych (Nehrybka)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski, działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 22 czerwca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl będzie wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży:

- w drodze przetargu
położonych we wsi Nehrybka gm. Przemyśl, stanowiacych własność Skarbu Panstwa, nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 481 o pow. 0,2973 ha i nr 484/1 o pow. 0,29 ha, obj. KW nr PR1P/00069913/4.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Mieniem Powiatu, Przemyśl, pl. Dominikański 3, pok. 86 lub pok. 89, II piętro lub pod nr tel. 678-50-54 wew. 286 lub wew. 289 w godz. od 8 do 15.
nr 42/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium