Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Region, Przemyśl
[II przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Bolestraszyce, Żurawica)
Urząd Gminy Żurawica
WÓJT GMINY ŻURAWICA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żurawica

Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji
gruntów
Numer Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
Cena
wywoławcza
+ VAT
752/162   PR1P/00055145/8  0,08  Bolestraszyce Tereny
zabudowy
jednorodzinnej
19 193,00 zł

752/163

  PR1P/00055145/8
 0,08  Bolestraszyce
19 193,00 zł
52/164   PR1P/00055145/8  0,08  Bolestraszyce 19 193,00 zł
752/165   PR1P/00055145/8  0,08  Bolestraszyce 19 193,00 zł
752/166   PR1P/00055145/8  0,08  Bolestraszyce 19 193,00 zł
6 752/167   R1P/00055145/8  P 0,1098  Bolestraszyce 21 826,00 zł

Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. o godzinie 9 00 w Urzędzie Gminy Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 13 marca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.


Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji
gruntów
Numer
Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
+ VAT

760/32
Decyzja
Wojewody
Przemyskiego Nr
G-III-7250-48-11/92

 0,0931


 Bolestraszyce

Tereny
zabudowy
jednorodzinnej

 26 205,00 zł

760/34
 0,1035  Bolestraszyce  29 045,00 zł
760/35
 0,1070
 Bolestraszyce  30 000,00 zł
760/36  0,1251  Bolestraszyce  34 941,00 zł

Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r. o godzinie 9 00 w Urzędzie Gminy Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 14 czerwca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.

Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji
gruntów
Numer
Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
Cena
wywoławcza
(brutto)
1617/22 Decyzja Wojewody
Przemyskiego Nr
N-VI.7510.63.2014
0,06 Żurawica  Brak MPZP  1100,75 zł

Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r. o godzinie 11 00 w Urzędzie Gminy Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 14 czerwca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank  Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005. Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, wliczone jest na poczet ceny nabycia. Jeśli osoba, która wygrała przetarg uchy li się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu , w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium