Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych, ul. 3 Maja, Glazera, Dworskiego, Ratuszowa (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 7 w budynku przy ul. 3 Maja 61, nr 11 w budynku przy ul. Glazera 32, nr 21 w budynku przy ul. Glazera 1, nr 15 w budynku przy ul. Glazera 24, nr 3 w budynku przy ul. Dworskiego 102, nr 7 w budynku przy ul. Ratuszowej 8, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1067 w obrębie nr 205, nr 800 w obrębie nr 205, nr 761 oraz nr 758/9 i nr 762/1 - podwórze wszystkie w obrębie nr 205, nr 802 w obrębie nr 205, nr 111 w obrębie nr 212, nr 681 w obrębie nr 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 29.06.2016 r.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium