Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jaksmanice, Medyka, Torki)
Urząd Gminy Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje,

że w dniu 5 maja 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów:
1) działkę nr 281/2 o powierzchni 1,12 ha, położoną w miejscowości Jaksmanice,
2) część o powierzchni 35,37 ha działki nr 281/3 położoną w Jaksmanicach,
3) działkę nr 775 o powierzchni 0,06 ha wraz z budynkiem nr 243 położoną w Medyce,
4) część o powierzchni 5,35 ha działki nr 225 położoną w Torkach,
5) część o powierzchni 9,00 ha działki nr 224/8 położoną w Torkach.