Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Medyka, Torki)
Urząd Gminy Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje,

że w dniu 9 maja 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów:

1) działkę nr 1167 o powierzchni 0,17 ha, położoną w miejscowości Medyka,
2) część o powierzchni 0,45 ha działki nr 181 położoną w miejscowości Medyka,
3) część o powierzchni 0,11 ha działki nr 271/1 położoną w miejscowości Torki,
4) część o powierzchni 0,12 ha działki nr 271/1 położoną w miejscowości Torki,
5) część o powierzchni 0,13 ha działki nr 271/1 położoną w miejscowości Torki.