Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych do zbycia (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11 został wywieszony wykaz  przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych:

nr 7 w budynku przy ulicy Osińskich 5;
nr 4 i nr 11 w budynku przy ul. Kopernika 28;
nr 1 w budynku przy ul. Dworskiego 15;
nr 12 w budynku przy ul. Słowackiego 71;
nr 4 w budynku przy ul. Glazera 3,
usytuowanych odpowiednio na działkach nr 923/6 w obrębie nr 207, nr 257 obręb nr 207, nr 840 obręb nr 207, nr 1564 w obręb 207, nr 760 i nr 758/6 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 205, m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  ieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 22.06.2016 r.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium