Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o licytacji (Przemyśl, Ostrów, Orły)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że:

w dniu 01.06.2016 r., o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja:
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu składającego się z pokoju dziennego, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z w.c. o łącznej pow.  żutkowej 48,40 m², stanowiącego własność dłużnika: Maria Leśkiewicz, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Ojca św. JP II 76A/15, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00072912/1.
Suma oszacowania wynosi 135 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

w dniu 08.06.2016 r. o godz. 09.00, w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja:
lokalu mieszkalnego składającego się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, garderoby, łazienki i toalety o pow. użytkowej 82,80 m kw. wraz z przynależną piwnicą o pow. 7,50 m kw., stanowiącego własność dłużnika: Jolanta Jaroń, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Szymanowskiego 7/3, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PR1P/00094554/3. Z lokalem związany jest udział wynoszący 473/1000 w nieruchomości objętej KW PR1P/00056485/0.
Suma oszacowania wynosi 206 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 620,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 616,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

w dniu 08.06.2016 r., o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103 odbędzie się druga licytacja:
działki nr 313/1, działki nr 314, działki nr 315/1, działki nr 316/1, tj. o łącznej pow. 0,2900 ha, należącej do dłużnika: Iwona Śliwa, położonej: 37-700 Przemyśl, Ostrów, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00082068/2.
Suma oszacowania wynosi 22 620,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15 080,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2262,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

w dniu 22.06.2016 r., o godz. 12.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112 odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 248/5 pow. 0,5181 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 132,20 m kw. oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 77,90 m², należącej do dłużnika: Karolina Burak, położonej: 37-716 Orły, ul. Lipowa 37, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00008171/5.
Suma oszacowania wynosi 240 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 010,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.

w dniu 28.06.2016 r., o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 180 o pow. 0,2440 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 169,40 m kw. oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 138,30 m kw. stanowiącej własność dłużnika: Jacek Karaś, położonej: 37-716 Orły, Zadąbrowie 34, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PR1P/00032205/0.
Suma oszacowania wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK S.A. O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.