Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, ul. Poniatowskiego, Sanocka (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 2 w budynku przy ul. Poniatowskiego 4, nr 15 w budynku przy ul. Sanockiej 5, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1637 i nr 1635 - podwórze obie w obrębie nr 205, nr 1287 oraz nr 1283/1 i nr 1291/2 - podwórze wszystkie w obrębie nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 20.06.2016 r.