Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Jarosław, Region
[Wykazy] nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy (gmina Jarosław)
Urząd Gminy Jarosław
Wójt Gminy Jarosław

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. DzU 2015.1774 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Pełkinie, Leżachów Osada, Makowisko i Sobiecin przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/23/2016 z dn. 05.05.2016 r., oraz położone w miejscowościach: Kostków, Leżachów Osada, Makowisko, Munina, Pełkinie, Surochów, Tuczempy, Wola Buchowska i Wólka Pełkińska przeznaczone do wydzierżawienia zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr  Z/24/2016 z dn. 05.05.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2016 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (16) 624 86 32.