Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przeworsk, Region
[Ustny] przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, gm. Sieniawa (Leżachów, Rudka)
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Wyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Leżachów i Rudka, gm. Sieniawa, stanowiących własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich.

1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- działka rolno-leśna położona w miejscowości Leżachów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 58/1 o pow. 4,76 ha, ujawniona w KW PR2R/00009673/9
cena wywoławcza wynosi 46 000,00 zł
wadium wynosi 4 600,00 zł
- działka rolno-leśna położona w miejscowości Leżachów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 101/4 o pow. 3,40 ha, ujawniona w KW PR2R/00009673/9
cena wywoławcza wynosi 99 500,00 zł
wadium wynosi 9 950,00 zł
- działka rolno-leśna położona w miejscowości Leżachów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 121 o pow. 2,48 ha, ujawniona w KW PR2R/00009673/9
cena wywoławcza wynosi 53 000,00 zł
wadium wynosi 5 300,00 zł
- działka leśna położona w miejscowości Leżachów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 122 o pow. 5,26 ha, ujawniona w KW PR2R/00009673/9
cena wywoławcza wynosi 250 500,00 zł
wadium wynosi 25 050,00 zł
- działka leśna położona w miejscowości Leżachów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 698 o pow. 9,67 ha, ujawniona w KW PR2R/00009673/9
cena wywoławcza wynosi 220 600,00 zł
wadium wynosi 22 060,00 zł
- działka leśna położona w miejscowości Leżachów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 702 o pow. 6,94 ha, ujawniona w KW PR2R/00009673/9
cena wywoławcza wynosi 195 800,00 zł
wadium wynosi 19 580,00 zł
- działka leśna położona w miejscowości Leżachów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 755 o pow. 4,51 ha, ujawniona w KW PR2R/00009673/9
cena wywoławcza wynosi 145 800,00 zł
wadium wynosi 14 580,00 zł
- działka leśna położona w miejscowości Rudka, oznaczona w ewidencji gruntów nr 318/7 o pow. 4,95 ha, ujawniona w KW PR2R/00000486/8
cena wywoławcza wynosi 176 400,00 zł
wadium wynosi 17 640,00 zł
- działka leśna położona w miejscowości Rudka, oznaczona w ewidencji gruntów nr 921/1 o pow. 5,96 ha, ujawniona w KW PR2R/00000486/8
cena wywoławcza wynosi 201 600,00 zł
wadium wynosi 20 160,00 zł
- działka leśna położona w miejscowości Rudka, oznaczona w ewidencji gruntów nr 1096 o pow. 3,49 ha, ujawniona w KW PR2R/00000486/8
cena wywoławcza wynosi 99 000,00 zł
wadium wynosi 9 900,00 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 10 ºº.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do Kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy nr 76 1560 0013 2383 7207 6000 0004 GETIN NOBLE BANK w terminie do dnia 10.06.2016 r. oraz złożenie oświadczenia.

4. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu, wsi Leżachów i Rudka oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa: przetargi i bip.sieniawa.pl

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. nr. 19 lub pod nr tel. 16 622 70 63 wew. 34.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium