Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Jarosław, Region
[Wykaz] nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i oddania w wynajem świetlicy (Laszki)
Urząd Gminy Laszki
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 10 maja 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki przeznaczonych do dzierżawy oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej (pomieszczenie w świetlicy wiejskiej w Laszkach).
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Laszki – Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji lub tel. (16) 6285046 wew. 116.