Życie Podkarpackie nr 42/2017 Życie Podkarpackie nr 42/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 292/2017, Czwartek 19 października 2017 r., Piotra i Ziemowita
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, J. Słowackiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 235/2 o powierzchni 0,0079 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00107448/2,  ołożonej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 9 czerwca 2016 r.
nr 42/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium