Życie Podkarpackie nr 49/2017 Życie Podkarpackie nr 49/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 345/2017, Poniedziałek 11 grudnia 2017 r., Damazego i Waldemara
Opublikowano
Przeworsk, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Dębów, Mikulice)
Urząd Gminy Gać
Wójt Gminy Gać
informuje

że dnia 22 kwietnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gać oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki:

w obrębie Dębów:

1) 1017 o pow. 0,08 ha
2) 1018 o pow. 0,09 ha
3) 1019 o pow. 0,09 ha

w obrębie Mikulice:

1) 239 o pow. 0,29 ha