Życie Podkarpackie nr 50/2017 Życie Podkarpackie nr 50/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 348/2017, Czwartek 14 grudnia 2017 r., Alfreda i Izydora
Opublikowano
Przemyśl
[Druga] licytacja nieruchomości, ul. Grunwaldzka (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia, że w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 11.15 sala nr 5 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się:
D R U G A   L I C Y T A C J A

Nieruchomości w postaci : 1/4 udziału w nieruchomości położonej w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 42 o numerze działki 688, obręb nr 205, o powierzchni 0,0377 ha nr KW PR1P/00101366/1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 98.127,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwota: 65.418,00 zł. Rękojmia 9.812,70 zł