Życie Podkarpackie nr 20/2020 Życie Podkarpackie nr 20/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2020, Wtorek 26 maja 2020 r., Filipa i Pauliny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Stubno)
Urząd Gminy Stubno
INFORMACJA

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 782) Wójt Gminy Stubno informuje, że w siedzibie Urzędu |Gminy w Stubnie został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomość położoną na terenie wsi Stubno, stanowiącą lokal mieszkalny o pow. ogólnej 105,22 m kw. oraz udział w działce nr 1405/3 o pow. 0,4686 ha.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stubno, pok. nr 7 lub pod nr tel. 16 7354010.