Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Region, Przeworsk
[Wyciąg] z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości (Leżachów)
Urząd Gminy Sieniawa
Wyciąg z ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Leżachów, gm. Sieniawa, stanowiącej własność Gminy Sieniawa, nieobciążonej prawem osób trzecich.

1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- działka leśna, położona w miejscowości Leżachów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 699/2 o pow. 2,07 ha, ujawniona w KW PR2R/00009673/9. Cena wywoławcza wynosi 60 000,00 zł, wadium wynosi 6000,00 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 02.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 10 ºº.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy nr 76 1560 0013 2383 7207 6000 0004 GETIN NOBLE BANK w terminie do dnia 30.05.2016 r. oraz złożenie oświadczenia.

4. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu, wsi Leżachów oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa: przetargi i bip.sieniawa.pl

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Siedzibie Urzędu, pok. nr 19 lub pod nr tel. 16 622 70 63 wew. 34.