Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 50/2018, Poniedziałek 19 lutego 2018 r., Konrada i Arnolda
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji lokalu mieszkalnego, ul. 3 Maja (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKANLNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.05.2016 r., o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. 3 Maja 30/8, lokal składa się z trzech pokoi, łazienki, spiżarki, kuchni, schowka, przedpokoju, o powierzchni użytkowej 90,70 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 9,70 m2, łączna pow. 100,40 m2 i udziałem związanym z własnością lokalu w 1004/11554 części nieruchomości wspólnej KW PR1P/00019132/0 dla lokalu Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00090009/0.

Suma oszacowania wynosi 156.297,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104.198,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.629,70 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Przemyśl 49 1020 4274 2396 0000 2068 0413.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.