Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji nieruchomości, ul. B. Chrobrego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że w dniu 30.05.2016 r. o godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej nr działki 1750 o pow. 0,0650 ha, ob. nr 202, zabudowanej wolno stojącym murowanym jednopiętrowym z poddaszem użytkowym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 211,85 m2 oraz wolno stojącym murowanym garażem samochodowym o powierzchni użytkowej 29,31 m2. Położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Chrobrego 3, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00047808/5.

Suma oszacowania wynosi 555.015,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 416.261,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55.501,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Przemyśl 96 1020 4274 2396 0000 2057 7911.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.