Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Jarosław, Region
[Wykazy] gruntów do sprzedaży (Sośnica, Skołoszów, Święte, Korczowa, Młyny)
Urząd Gminy Radymno
Wójt Gminy Radymno informuje, że zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, tel. /fax/ 16 6282419 i zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Radymno na stronie www.ugradymno.ires.pl wykazy gruntów do sprzedaży: działka o numerze 231/4 o pow. 0,2700 ha zabudowana budynkiem chlewni w miejscowości Sośnica, działki nr 706/2 o pow. 0,1072 ha, nr 707/2 o pow. 0,1066 ha, nr 707/3 o pow. 0,1060 ha w miejscowości Skołoszów, działki nr 493/15 o pow. 0,1016 ha, nr 493/16 o pow. 0,0999 ha, nr 493/19 o pow. 0,0818 ha, nr 493/20 o pow. 0,0856 ha, nr 1260/3 o pow. 0,1200 ha, nr 1267 o pow. 0,1000 ha, nr 1255 o pow. 0,05 ha, nr 1256/2 o pow. 0,0465 ha, nr 1275/4 o pow. 0,0087 ha w miejscowości Święte oraz wykazy gruntów do dzierżawy położonych w miejscowości Korczowa i Młyny.