Życie Podkarpackie nr 43/2016 Życie Podkarpackie nr 43/2016

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 301/2016, Czwartek 27 października 2016 r., Sabiny i Iwony
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zadąbrowie)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje, że w Biuletynie Informacji Publiucznej Gminy Orłyna stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie UrzęduGminy Orły, przy ul. Przemyskiej 3 i miejscowości Zadąbrowie został wywieszonywykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016, ujętych w Zarządzeniunr 39/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 11 kwietnia 2016 r., a dotyczącynieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Zadąbrowiejako działka nr 289/14 o powierzchni 2,5415 ha w kompleksie nr 4 „ZADĄBROWIE” w Podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy EkonomicznejEURO-PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48.
nr 43/2016
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium