Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do najmu (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na: tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1 i ul. Wodna 11, tablicy ogłoszeń zarządcy budynku (PGM Sp. z o. o. ul. Kopernika 58) i tablicach ogłoszeń w budynkach administracji (ADM „Centrum”, ul. Słowackiego 12, ADM „Miasto”, ul. Siemiradzkiego 5, ADM „Zasanie”, ul. Grunwaldzka 24) wywieszony został wykaz nr 1 wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta w drodze aukcji – licytacji, która odbędzie się w dniu 06.05.2016 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1 – treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach ogłoszeń j.w. oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Wodna 11, II piętro, pok. nr 312, nr tel. 16 675 20 55).