Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 49/2018, Niedziela 18 lutego 2018 r., Symeona i Konstancji
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Przemyślu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczonych jako:

1) działka nr 2915/58 o powierzchni 0,0242 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, położona przy ul. Bolesława Chrobrego
w Przemyślu,

2) działka nr 449/3 o powierzchni 0,0077 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00101019/4, położona przy ul. gen. Józefa Wysockiego
w Przemyślu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 13 maja 2016 r.