Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 146/2018, Sobota 26 maja 2018 r., Filipa i Pauliny
Opublikowano
Region, Przemyśl
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Jaksmanice)
Urząd Gminy Medyka
Wójt Gminy Medyka
informuje, że w dniu 30 marca 2016r. na tablicy ogłoszeń siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl/bip, został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych według ewidencji gruntów obrębu Jaksmanice jako działki:
1) nr 104/2 o pow. 0,0413 ha;
2) nr 104/4 o pow. 0,0978 ha;
3) nr 104/7 o pow. 0,0861 ha;
4) nr 104/9 o pow. 0,0630 ha;
5) nr 104/10 o pow. 0,0904 ha;
6) nr 105/2 o pow. 0,1270 ha;
7) nr 105/4 o pow. 0,1316 ha;
8) nr 105/5 o pow. 0,0548 ha;
9) nr105/6 o pow. 0,1297 ha;
10) nr 105/9 o pow. 0,1286 ha;
11) nr 105/10 o pow. 0,1021 ha;
12) nr 105/11 o pow. 0,0533 ha.