Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Region
[Przetarg ograniczony] na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko przeznaczonych na cele rolne
Urząd Gminy Laszki

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Laszki ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Wysocko na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko, stanowiących mienie wiejskie wsi Wysocko, na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na cele rolne:

Lp.  Obręb,
Gmina

Nr
działek

Pow.
działek
w ha

Nr KW

Cena wywoławcza
rocznego czynszu
dzierżawnego (netto)

Wysokość
wadium

Termin
przetargu
1.   1. Wysock,
gm. Laszki
cz. dz. 614,
cz. dz. 617 

5,00  83551  450,00 zł  500,00 zł  10.05.2016 r.
godz. 9.00  
2.  Wysock,
gm. Laszki

Kwatera A:
cz. dz. 193,
cz. dz. 196,
cz. dz. 197,
cz. dz. 303

7,50  83551
90204 
450,00 zł  550,00 zł 10.05.2016 r.
godz. 9.40
3.  Wysock,
gm. Laszki

   
Kwatera B:
cz. dz. 193,
cz. dz. 196,
cz. dz. 197
7,34 83551
90204
450,00 zł  600,00 zł 10.05.2016 r.
godz. 10.20
4.  Wysock,
gm. Laszki
Kwatera C:
cz. dz. 193,
cz. dz. 195,
cz. dz. 196,
cz. dz. 197,
cz. dz. 198

7,34  83551
90204 
450,00 zł  650,00 zł  10.05.2016 r.
godz. 11.00
5.  Wysock,
gm. Laszki

  
Kwatera F:
cz. dz. 197,
cz. dz. 198,
cz. dz. 302/15,
cz. dz. 303
10,70 83551
90204
450,00 zł  700,00 zł  10.05.2016 r.
godz. 11.40
6.  Wysock,
gm. Laszki

Kwatera G:
cz. dz. 193,
cz. dz. 196,
cz. dz. 197,
cz. dz. 198
10,71  83551
90204 
450,00 zł 750,00 zł  10.05.2016 r.
godz. 12.20Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój nr 16.

Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 5 maja 2016 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Laszkach lub przelewem na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).
Pełne informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargów zawierają ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach. Ogłoszenia o przetargach dostępne są również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Laszkach lub tel. (16) 6285046 wew. 116.

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium