Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 202 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00054679/3, oznaczonych jako:

działka nr 883/35 o powierzchni 0,0015 ha,

działka nr 883/36 o powierzchni 0,0010 ha.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upływa w dniu 12 maja 2016 r.