Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Trójczyce)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje,
że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i w miejscowości Trójczyce, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w roku 2016, ujętych w Zarządzeniu nr 34/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 4 kwietnia 2016 r., a dotyczące nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków obrębu Trójczyce, jako działka nr 216/4 (o pow. 0,0100 ha) przeznaczonej pod zabudowę.