Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 51/2018, Wtorek 20 lutego 2018 r., Leona i Ludomiła
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Trójczyce)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje,
że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i w miejscowości Trójczyce, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w roku 2016, ujętych w Zarządzeniu nr 34/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 4 kwietnia 2016 r., a dotyczące nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków obrębu Trójczyce, jako działka nr 216/4 (o pow. 0,0100 ha) przeznaczonej pod zabudowę.