Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, ul. bpa Glazera, Kasprowicza, Krasińskiego, Monte Cassino (Przemyśl)
Gmina Miejska Przemyśl
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 23 w budynku przy ul. bpa J. Glazera 3, nr 1 w budynku przy ul. Kasprowicza 15, nr 26 w budynku przy ul. Krasińskiego 16, nr 70 w budynku przy ul. Monte Cassino 16A, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 760 i nr 758/6 - podwórze, obie w obrębie nr 205, nr 1661, w obrębie nr 205, nr 2758 i nr 2759 - podwórze, obie w obrębie nr 202, nr 1178 i nr 1191 oraz nr 1176 i nr 1190 - droga osiedlowa wszystkie w obrębie nr 203.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 10.05.2016 r.