Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 51/2018, Wtorek 20 lutego 2018 r., Leona i Ludomiła
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, obręb 212 (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność GminyMiejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2529/1 o powierzchni 0,0240 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051795/1, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), upływa w dniu 28 kwietnia 2016 r.