Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Medyka, Hurko, Leszno, Torki)
Urząd Gminy Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje,


że w dniu 15 marca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów działkę nr 1780/2 o pow. 0,0068 ha, położoną w miejscowości Medyka, działkę nr 567/1 o pow. 0,02 ha i działkę nr 108 o pow. 0,03 ha położone w miejscowości Hurko, część o pow. 0,19 ha działki nr 899/1, działkę nr 810/3 o pow. 0,17 ha, działkę nr 291/4 o pow. 0,04 ha, część o pow. 0,0150 ha działki nr 739 i część o pow. 0,0050 ha działki nr 739 położone w miejscowości Leszno, działkę nr 121/5, część działki nr 121/4, część działki nr 121/6 i część działki nr 121/8 o łącznej pow. 0,39 ha, część działki nr 121/4, część działki nr 121/6, część działki nr 121/7, część działki nr 121/8 i część działki nr 121/3 o łącznej pow. 0,32 ha, część działki nr 121/6, część działki nr 121/7 i część działki nr 121/3 o łącznej pow. 0,1080 ha położone w miejscowości Torki