Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 146/2018, Sobota 26 maja 2018 r., Filipa i Pauliny
Opublikowano
Region
[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży bez przetargu (UMiG Sieniawa)
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
i n f o r m u j e,


że w dniu 23.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Rynek 1 został wywieszony wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży bez przetargu na powiększenie działek sąsiednich. Wykaz zostaje wywieszony na okres 6 tygodni tj. do dnia 05.05.2016 r. Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, tel. 16-6227063 w. 34