Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb 214 m. Przemyśla)
Urząd Miasta Przemyśla
Informacja

Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni - od dnia 09 marca 2016 r. do dnia 29 marca 2016 r. - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy (działki nr nr: 838, 839, 841, 842, 882, 883 w obrębie 214 miasta Przemyśla).
Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.