Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2018, Poniedziałek 25 czerwca 2018 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Jarosław, Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Surochów)
Urząd Gminy Jarosław
WÓJT GMINY JAROSŁAW

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.

OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 18.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości:
budowlanych (niezabudowanych) położonych w WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ - uwidocznionych w KW PR1J/00052912/9 – wg Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Północ” położone częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone jako działki:
- działka nr 1457/3 o pow. 0,0969 ha, cena wywoławcza 33527,00 zł netto - wadium wynosi 3400,00 zł, - działka nr 1457/5 o pow. 0,1019 ha, cena  wywoławcza 35257,00 zł netto - wadium wynosi 3550,00 zł,
- działka nr 1457/6 o pow. 0,1206 ha, cena wywoławcza 41728,00 zł netto - wadium wynosi 4200,00 zł, oraz nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Północ” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.33 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 3.KDW.7 – tereny dróg wewnętrznych – oznaczona jako działka nr 1457/4 o pow. 0,1157 ha, cena wywoławcza 40032,00 zł netto - wadium wynosi 4050,00 zł,

w WOLI BUCHOWSKIEJ - uwidocznionych w KW PR1J/00059178/0 – wg MPZP „Obszar Północ” położone częściowo w konturze o symbolu 1.ZR.ZZ.5 – tereny zieleni nieurządzonej i częściowo w kont. o symbolu – 2.RM.6 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone jako działki:
- działka nr 398/11 o pow. 0,7540 ha, cena wywoławcza 9800,00 zł netto - wadium wynosi 1000,00 zł - działka nr 398/12 o pow. 0,4570 ha, cena  wywoławcza 5940,00 zł netto - wadium wynosi 600,00 zł oraz nieruchomości rolne położone wg MPZP „Obszar Północ” w konturze o symbolu 1.ZR.ZZ.5 – tereny zieleni nieurządzonej – oznaczone jako działki:
- działka nr 398/10 o pow. 0,3000 ha, cena wywoławcza 3900,00 zł netto - wadium wynosi 400,00 zł, - działka nr 398/9 o pow. 0,3000 ha, cena wywoławcza
3900,00 zł netto - wadium wynosi 410,00 zł,
- działka nr 398/8 o pow. 0,3000 ha, cena wywoławcza 3900,00 zł netto - wadium wynosi 420,00 zł,
- działka nr 398/7 o pow. 0,3000 ha, cena wywoławcza 3900,00 zł netto - wadium wynosi 430,00 zł,
- działka nr 398/5 o pow. 0,3391 ha, cena wywoławcza 4400,00 zł netto - wadium wynosi 440,00 zł,
- działka nr 398/3 o pow. 0,3000 ha, cena wywoławcza 3900,00 zł netto - wadium wynosi 450,00 zł,
- działka nr 398/2 o pow. 0,7801 ha, cena wywoławcza 10140,00 zł netto - wadium wynosi 1050,00 zł,
i nieruchomości położone wg MPZP „Obszar Północ” częściowo w konturze o symbolu 3.RM.1 – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych 1.ZR.5 – tereny zieleni nieurządzonej – oznaczone jako działki:
- działka nr 1169/5 o pow. 0,0878 ha, cena wywoławcza 6100,00 zł netto - wadium wynosi 650,00 zł,
- działka nr 1169/6 o pow. 0,0735 ha, cena wywoławcza 4900,00 zł netto - wadium wynosi 490,00 zł,
- działka nr 1169/7 o pow. 0,0566 ha, cena wywoławcza 3500,00 zł netto - wadium wynosi 350,00 zł,

OGŁASZA III - nieograniczony przetarg ustny w dniu 18.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1015 na sprzedaż następujących nieruchomości budowlanych (niezabudowanych) w SUROCHOWIE - uwidocznionych w KW PR1J/00053894/3 – wg MPZP „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu oznaczone jako działki:
- działka nr 70/6 o3.MN.5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - pow. 0,08 ha, cena wywoławcza 14000,00 zł netto - wadium wynosi 1450,00 zł,
- działka nr 70/7 o pow. 0,08 ha, cena wywoławcza 14000,00 zł netto - wadium wynosi 1400,00 zł,

OGŁASZA V - nieograniczony przetarg ustny w dniu 18.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1020 na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Makowisku (Olchowa) uwidocznionej w KW PR1J/00055650/5, wg obowiązującego MPZP „Obszar Wschód” położona w konturze o symbolu 2.RM.6 – tereny zabudowy zagrodowej – oznaczona jako działka nr 38/3 o pow. 0,1401 ha, cena wywoławcza 21211,00 zł netto, wadium wynosi 2150,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 12.04.2016 r. (decyduje data wpływu). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
Pełne treści ogłoszeń znajdują się na stronie internetowej http://www.jaroslaw.itl.pl/ w zakładce – AKTUALNOŚCI/OGŁOSZENIA/przetargi/2Przetargi na nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław.
Dokumentacja geod. prawna dotycząca nieruchomości jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28 w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 -14.00, tel. (16) 624 86 32. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.
Wójt Gminy Jarosław - mgr Roman Kałamarz
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium