Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Region, Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Żurawicy, Bolestraszycach
Urząd Gminy Żurawica

WÓJT GMINY ŻURAWICA


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity DzU z 2015, poz. 1774), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” (tekst jednolity DzU z 2014 r. poz. 1490), oraz uchwały nr XXX/199/13 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Bolestraszyce, uchwały nr XXVII/181/12 Rady Gminy Żurawica z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Bolestraszyce, uchwały nr V/31/15 Rady Gminy Żurawica z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Żurawica, uchwały nr XIV/84/15 Rady Gminy Żurawica z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Żurawica, uchwały nr IX/58/15 Rady Gminy Żurawica z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w miejscowości Bolestraszyce

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żurawica

Lp.  Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji gruntów
Numer
Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania 
Cena wywoławcza
+VAT
1 752/161  PR1P/00055145/8 0,1070 Bolestraszyce Tereny
zabudowy
jednorodzinnej
21 287,00 zł
2 752/162 PR1P/00055145/8 0,08 19 193,00 zł
3 752/163 PR1P/00055145/8 0,08 19 193,00 zł
4 752/164 PR1P/00055145/8 0,08 19 193,00 zł
5 752/165 PR1P/00055145/8 0,08 19 193,00 zł
6 752/166 PR1P/00055145/8 0,08 19 193,00 zł
7 752/167 PR1P/00055145/8 0,1098 21 826,00 zł
 
Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 11 marca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.


Lp.  Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji gruntów
Numer
Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania 
Cena wywoławcza
+VAT
1 760/32 Decyzja Wojewody Przemyskiego Nr
G-III-7250-48-11/92
 0,0931 Bolestraszyce Tereny
zabudowy
jednorodzinnej
26 205,00 zł 
2 760/33 0,1071 30 027,00 zł
3 760/34 0,1035 29 045,00 zł
4 760/35 0,1070 30 000,00 zł
5 760/36 0,1251 34 941,00 zł

Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 14 marca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.

Lp.  Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji gruntów
Numer
Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania 
Cena wywoławcza
(brutto)
1 1617/22 Decyzja Wojewody Przemyskiego nr
 N-VI.7510.63.2014 
 0,06 Żurawica Brak MPZP 1 481,00 zł

Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 14 marca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.

Lp.  Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji gruntów
Numer
Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania 
Cena wywoławcza
+ VAT
1 28/81 PR1P/00053789/0 0,0165 Żurawica Brak MPZP – decyzja o warunkach zabudowy IOS.III.6730.36.2015 z dnia 30.07.2015 r.
6 673,00 zł
1 28/83 PR1P/00053789/0  0,0165 Żurawica 6 673,00 zł

Przetarg na w/w działki odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 15 marca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.

Lp.  Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji gruntów
Numer
Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania 
Cena wywoławcza
(brutto)
1 752/209 PR1P/00055145/8  1,21 Tereny Rolnicze  31 195,00 zł
Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 17 marca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.

• Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg wliczone jest na poczet ceny nabycia. • Jeśli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego. • Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu , w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt. • Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium