Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
Licytacje komornicze lokali (Przemyśl: ul. 3 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Dworskiego, ul. Glazera)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz

OGŁOSZENIE O LICYTACJIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że:

w dniu 01.06.2016 r. o godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja:
lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z toaletą o powierzchni użytkowej 46,00 m kw., stanowiącego własność dłużnika: Maciej Tysz, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. 3 Maja 38 B/81, dla  którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PR1P/00071947/8. Z lokalem związany jest udział wynoszący 460/37365 w nieruchomości objętej KW PR1P/00034749/9.

Suma oszacowania wynosi 132 798,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 532,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 279,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

w dniu 01.06.2016 r. o godz. 09.20 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja:
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu składającego się z dwóch pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z wc o pow. użytkowej 32,00 m kw. oraz przynależnej piwnicy o pow. użytkowej 2,85 m kw. stanowiącego własność dłużnika: Dorota Grad, położonego: 37-700 Przemyśl, Wybrzeże JP II 36/ 60, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PR1P/00088374/2.

Suma oszacowania wynosi 91 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 805,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 174,00 zł.  

w dniu 10.06.2016 r. o godz. 10.00 wbudynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali 112,odbędzie się druga licytacja:
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z pokoju, kuchni, 1/2 ubikacji, 1/2  przedpokoju o  powierzchni użytkowej 45,40 m2 oraz piwnicy o powierzchni 15,60 m kw., stanowiącego własność dłużników: Ryszard Marek, Anna Marek położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 31/17, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00065823/8. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział wynoszący 43/1000 w nieruchomości objętej KW PR1P/00000538/0

Suma oszacowania wynosi 70  380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 46  920,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 038,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

w dniu 28.06.2016 r. o godz. 10.15 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja:
lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc., przedpokoju o powierzchni użytkowej 54,30 m kw. oraz piwnicy o pow. 4,60 m2 stanowiący w 1/2 niewydzielonej części własność dłużnika: Leszek Jakubów, oraz w 1/2 niewydzielonej części własność dłużnika: Małgorzata Jakubów położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Glazera 25/14, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00069116/7. Z lokalem związany jest udział wynoszący 44/1000 w nieruchomości objętej KW PR1P/00051353/1

Suma oszacowania wynosi 164 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 109 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 455,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK SAO w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za  zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium