Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
Licytacje komornicze nieruchomości (Przemyśl, Wapowce, Kuńkowce)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz

OGŁOSZENIE O LICYTACJI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel.166751413) ogłasza, że:


w dniu 24.03.2016 r. o godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja:


1/2 niewydzielonej części
nieruchomości stanowiącej działkę nr 603 obr. 205 o pow. 0,0656 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 78,10 m kw. oraz garażem stalowym o pow. użytkowej 15,00 m kw., stanowiącej własność dłużnika: Zygmunt Ferenc położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Dolińskiego 17 dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PR1P/00016250/2

Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
w dniu 17.05.2016r. o godz. 10.15 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 100/2 oraz działki nr 100/3 o łącznej pow. 0,51 ha, stanowiącej wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników: Waldemar Koniuszy, Anna Koniuszy, położonej: 37-700 Przemyśl, Wapowce, dla której Sąd Rejonowy w  Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00103476/9.

Suma oszacowania wynosi 11 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 415,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 122,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
w dniu 03.06.2016 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja:
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 612/1 o pow. 0,32 ha zabudowaną budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 293,30 m kw., działkę nr 614/2 o pow. 0,72 ha zabudowaną budynkiem produkcyjnym o  pow. użytkowej 683,10 m kw., działkę nr 717 o pow. 0,06 ha, położonej: 37-700 Przemyśl, Wapowce, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PR1P/00050784/4 będącej w użytkowaniu wieczystym dłużnika Elsan-Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Wapowcach.

Suma oszacowania wynosi 534 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 400 785,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 438,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
w dniu 03.06.2016r. o godz. 11.15 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 337/3 o pow. 0,2100 ha, działki nr 337/4 o pow. 0,1800 ha, działki nr 341/1 o pow. 0,1400 ha, działki nr 341/2 o pow. 0,2100 ha, działki nr 342/1 o pow. 0,0300 ha, działki nr 342/2 o pow. 0,0200 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,7900 ha stanowiącej własność dłużnika: Elsan-Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Wapowcach położonej: 37-700 Przemyśl, Kuńkowce, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00095046/6.

Suma oszacowania wynosi 17 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 110,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 748,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK S.A. O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za  zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.