Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Przemyśl, ul. Łukasińskiego)
Urząd Miasta Przemyśla
I n f o r m a c j a

Prezydent Miasta Przemyśla
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 07 marca 2016 r. do dnia 27 marca 2016 r. – wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość położona przy ul. Łukasińskiego w Przemyślu, oznaczona jako działka nr 1846 o powierzchni 0,0368 ha w obrębie 207, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00053516/6, zabudowana budynkiem użytkowym wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1849 o powierzchni 0,1162 ha w obrębie 207 – objęta księga wieczystą nr PR1P/00053518/0).

Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium