Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego (Przemyśl, u zbiegu ulic S. Czarnieckiego i Kamienny Most)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 389 o powierzchni 0,0536 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00053337/7 oraz nr 399 o powierzchni 0,0080 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00001601/0, obie w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej u zbiegu ul. Stefana Czarnieckiego i ul. Kamienny Most w Przemyślu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2015 r. poz. 1774 z pózn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r.