Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 55/2018, Sobota 24 lutego 2018 r., Macieja i Bogusza
Opublikowano
Region
[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży (Leżachów)
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa i n f o r m u j e, że w dniu 09.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzeędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Rynek 1 oraz w miejscowości Leżachów został wywieszony wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zostaje wywieszony na okres 6 tygodni , tj. do dnia 21.04.2016 r. Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, tel. 16-6227063, w. 34.