Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] pisemny (ofertowy) na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ul. 22 Stycznia, Opalińskiego, Słowackiego i Grunwaldziej
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przemyślu przy Wybrzeżu Ojca św. Jana Pawła II 70 ogłasza przetarg pisemny (ofertowy), którego przedmiotem jest ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

· przy ul. 22 Stycznia 17/31 w Przemyślu o pow. 72,90 m2, 4-pokojowe położone na parterze za cenę minimalną 167.670,00 zł

· przy ul. Opalińskiego 23/91 w Przemyślu o pow. 61,90 m2, 3-pokojowe położone na parterze za cenę minimalną 154.750,00 zł

· przy ul. Słowackiego 78 A/3 w Przemyślu o pow. użytkowej 33,49 m2, 1-pokojowego, położonego na parterze za cenę minimalną 77.027,00 zł

oraz sprzedaż:
· Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 97/7 na IV piętrze o pow. użytkowej 43,30 m2, 2-pokojowe bez możliwości obciążenia hipotecznego za cenę minimalną 108.250,00 zł

1. Cena oszacowania jest to cena minimalna.
2. Wpłata wadium w wysokosci 10% ceny wywoławczej przyjmowana będzie w dniu 21.03.2016 r. w kasie PSM w godz. od 7.00 do 8.00 i od 11.00 do 14.00.
3. Osoby zainteresowane (jedna osoba lub małżeństwo) prosimy o złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na mieszkanie ze wskazaniem adresu, którego mieszkania dotyczy oferta” w terminie do dnia 18.03.2016 r. do godz. 13.00.
4. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2016 r. w siedzibie Spółdzielni.
5. O wyborze oferty Zarząd PSM poinformuje oferenta telefonicznie lub pisemnie.
6. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg.
7. Akt notarialny zostanie zawarty w kancelarii notarialnej w podanym przez Spółdzielnię terminie.
8. Oferenci, którzy wnieśli wadium na konto Spółdzielni i nie wygrali przetargu, otrzymają zwrot wadium przelewem na wskazane konto lub w kasie Spółdzielni w terminie do dnia 24.03.2016 r.
9. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone w wysokości wpłaty na poczet wylicytowanej kwoty.
10. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy po wyborze oferty wadium przepada na rzecz Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
11. Lokale można ogladać po wcześniejszym skontaktowaniu się administracją osiedla. Wiecej informacji pod nr. tel. 16 670 77 17.
12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
13. Regulamin przetargowy dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 4).
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium