Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu przy ul. Słowackiego
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodna 11, został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl, lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Słowackiego 74, usytuowanego na działce nr 1536 w obrębie 207 miasta Przemyśla. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 13.04.2016 r.