Życie Podkarpackie nr 50/2017 Życie Podkarpackie nr 50/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 352/2017, Poniedziałek 18 grudnia 2017 r., Gracjana i Bogusława
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] ofertowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ul. Ofiar Katynia 2A/12
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Płyta”
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PŁYTA” w Przemyślu
ogłasza przetarg ofertowy NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO położonego w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 2A/12 o pow. 64,96 m2 (parter).
Cena wywoławcza 2 240 zł/m2
.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 7 280 zł w terminie do dnia 10.03.2016 r. na rachunek Spółdzielni. Minimalny krok postąpienia wynosi 10 zł/m kw. Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub na stronie www.smplyta.exxl.pl. Nieruchomość można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym tel. uzgodnieniu terminu, tel. 16 6780049.