Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Batorego
Spółdzielnia Niewidomych START
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Batorego 22 w Przemyślu - działki nr 452/3 o pow. 1101 m kw.; nr 453/1 o pow. 567 m kw.; nr 454 o pow. 4862 m kw. w obr. 214 o łącznej powierzchni 6530 m kw. niezabudowanych . Nieruchomości objęte są KW nr PR1P/00050856/0. Dojazd od ul. Batorego drogą asfaltową. W planie zagospodarowania – działalność przemysłowa i usługowa. Cena wywoławcza z podatkiem VAT 695 000 zł.

· Oferty z ceną nabycia nieruchomości brutto (z VAT) i określeniem warunków i terminów płatności prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na nieruchomości”
· Termin składania ofert: 16.03.2016 r.

Miejsce składania ofert: 37-700 Przemyśl, ul. Batorego 22, biurowiec, pok. 105.
Dodatkowe informacje i wgląd do dokumentacji dostępne są w siedzibie Spółdzielni – pok. nr 1 tel. 16 676 84 60 w. 215 Zarząd Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających z wybraną grupą oferentów, a także nieprzyjęcia żadnej z ofert lub odstąpienia i zamknięcia przetargu.