Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o I przetargu publicznym nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości w Trójczycach
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje, że dnia 24 luty 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl. oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3 i miejscowości Trójczyce zostało zamieszczone „ogłoszenie o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym (licytacji)”- na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w terenach rolnych, stanowiących własność Gminy Orły na podstawie księgi wieczystej nr PR1P/0008457/4 i PR1P/0008530/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, położonych w Trójczycach gmina Orły – oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

261/5 o pow. 0,1300 ha za cene wywoławcza netto
w wysokości 3.500,00 zł (w tym VAT 0,00 zł)
256/2 o pow. 0,1000 ha za cenę wywoławczą netto w wysokosci 3.500,00 zł (w tym VAT 0,00 zł)

Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2016 r., w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach, przy ul. Przemyskiej 3, o godz. 10.00 dla działki 261/5 i o godz. 12.00 dla działki 256/2.

Wadium w wysokosci 10% ceny wywoławczej dla działki 261/5 w wysokości 350,00 zł i dla działki 256/2 w wysokości 350,00 zł należy wpłacić do dnia 23 marca 2016 r. do godz. 12.00 w kasie Urzędu Gminy w Orłach lub na konto Gminy Orły nr 28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy Oddział w Orłach.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w dni robocze w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3 pokój nr 8 w godz. od 7.15 do 15.15 lub telefonicznie 16- 6712693 w. 23.

Osoba upoważniona do udzielania informacji Pani Grażyna Zukowicz - inspektor i Pan Jan Kasjan – geodeta gminny.