Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 109/2018, Czwartek 19 kwietnia 2018 r., Adolfa i Tymona
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych przy ul. Pustej i Przemysłowej
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Pustej i ul. Przemysłowej w Przemyślu, na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, oznaczonych jako:

1) działka nr 2/23 o powierzchni 3,0707 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071599/3,
2) działka nr 2/25 o powierzchni 7,9813 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071599/3.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z pózn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 29 marca 2016 r.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium